دلنوشته های گهگاهی

نگاشت نشیب و فراز های زندگی، زیباست

شاید سبز

اکنون اینجاییم گذرگاه کوتاه عدم هیچ امیدی نیست وشاید هیچ منجی عمر همین بود             گذر کرد                         سر آمد. وما  وما ...    هنوز اینجاییم       گذر گاه کوتاه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید
نفس
1 پست
پناه
1 پست
زندانی
1 پست
فریاد
1 پست
مناجات
1 پست
امید
1 پست
احتمالات
1 پست
شب
1 پست
وسوسه
1 پست
تسلیم
1 پست
بی_خیالی
1 پست
دل_نوشته
1 پست